Search

FRC 5996 – R.U.R.

R.U.R #5996 je robotický tým, který se účastní mezinárodní soutěže FIRST Robotics Competition. FRC je odnož americké organizace pro mladé techniky, celý koncept stvořil v roce 1992 Dean Kamen jako malý garážový projekt. Dnes se soutěže účastní 7 331 týmů z celého světa a mezi nimi zhruba 20 Čechů v jednom z nich. Soutěž podporuje celá řada velkých sponzorů, kteří v ní hledají talenty pro budoucnost technického průmyslu.

Soutěž a její pravidla se každý rok trochu liší v závislosti na zadání pro daný rok, vždy je však úkolem během šesti týdnů postavit funkčního robota. V loňském roce bylo například naším úkolem sbírání a věšení ozubených kol, sbírání a střelba míčků a šplhání do výšky. Jak se týmy po technické stránce s danými úkoly popasují, je jen na nich. Kreativitě se meze nekladou, dokud je postup v souladu s pravidly o zhruba sto stranách. Jde tedy o výjimečnou příležitost vyzkoušet si vyřešit zadání od tvůrčího návrhu přes samotnou výrobu až po testování a psaní kódu, a to často v mnoha iteracích. Tým však není jen o samotném robotovi, studenti se sami starají například o grafiku a celkovou propagaci týmu, ale třeba také o shánění sponzorů. To vše ve volném čase, především o víkendech. Ne zřídkakdy tak tráví v dílně mnoho hodin denně. Po šesti týdnech stavby pravidla vyžadují, aby byl robot zabalen a zapečetěn, následně poslán do USA, kam ho tým později následuje na jedno z mnoha regionálních kol. Náš tým už třetím rokem soutěží ve městě Minneapolis ve státě Minnesota, a to kvůli naší partnerské škole, která nám zde pomáhá a poskytuje zázemí během soutěže. Vrcholem příprav je pak třídenní soutěž, jejíž atmosféra je nesmírně intenzivní a těžko popsatelná. Na soutěži proti sobě roboti soupeří v aliancích po třech. Cílem je uspět v regionálním kole, kvalifikovat se tak a pokusit se úspěch zopakovat i v kole finálním.

Jsme jediným týmem z České republiky, naše cesta k tomuto projektu byla poněkud specifická. Všechno začalo, když jeden z našich studentů vyjel v sextě na rok studovat na partnerskou školu Breck v Minneapolis, kde se přidal k již mnoho let fungujícímu týmu. Náš spolužák Jáchym Solecký se tam pro projekt nadchl a s pomocí našeho mentora, učitele fyziky Jakuba Haláčka, přenesl projekt i na naší školu. S podporou školy naší i partnerské v USA se nám podařilo v prvním ročníku vytvořit v takřka polních podmínkách funkčního robota, se kterým se nám podařilo zazářit. Nejen, že jsme byli vybráni do jedné z finálních aliancí, ale dokonce jsme na divokou kartu pro nováčka postoupili jako jeden ze čtyř týmu na zmiňovaný finální šampionát. Obdrželi jsme ocenění pro nejlepšího nováčka a získali tak podporu i respekt ze strany ostatních týmů. Nastartovaní svým předešlým úspěchem jsme se bez obav vrhli na soutěž i nadcházející rok. Tentokrát nás bylo více, měli jsme už i opravdovou dílnu ve sklepě našeho libeňského PORGu a podpořili nás i noví sponzoři. Přesto se nám však úspěch z předešlého roku zopakovat nepodařilo. I tak ale účast přinesla nespočet nových zkušeností, za které nám námaha stála, a tak jsme se samozřejmostí pustili do příprav i v roce letošním. Náš třetí ročník soutěže právě začíná a my na něj vyrážíme poučení uplynulými dvěma roky ve snaze opět uspět.

Tolik o soutěži a našem týmu. Závěrem je důležité formulovat, proč to vlastně děláme. Nejdůležitějším faktorem je bezpochyby to, že nás tento projekt, který nám všem přirost k srdci, naplňuje a prostě nás baví, bez toho by to ani nešlo. Kromě toho nám ale soutěž umožňuje rozšiřovat své technické znalosti a dovednosti, aplikovat teorii, kterou se učíme ve škole a získávat zkušenosti při překonávání nesmírně různorodých překážek, které nás v průběhu příprav potkávají. Projekt nám navíc umožňuje zvyšovat zájem o vědu a techniku mezi mladými lidmi, a to způsobem, který je kreativní a hlavně zábavný. Jde nám o podporu dovedností jako zručnost, nezávislé rozhodování, organizační a týmové schopnosti nebo hledání informací a schopnost řešit očekávané i neočekávané problémy. Našim přáním a cílem je rozšířit tento projekt mezi studenty a studentky do dalších škol v České republice, která má bezpochyby se svou tradicí v průmyslu i kutilství potenciál být v soutěži velmi úspěšná.

 

V případě zájmu o spolupráci v jakémkoli směru nás neváhejte kontaktovat!

Advertisements
Featured post

DEN 7 / DAY 7

Náš poslední celý den v USA jsme strávili v naší partnerské škole Breck. Mohli jsme si vybrat, do jakých hodin se chceme podívat. Hned na první hodinu, která začíná v 8:30, se nás sešlo jedenáct na hodině European History, kde jsme byli požádáni paní profesorkou, abychom vytvořili prezentaci o Československu v období od roku 1750 až do konce druhé světové války. Na další hodiny se už naše početná skupina rozdělila. Někteří šli na matematiku, další na engineering, chemii, fyziku, movies and music anebo třeba angličtinu. Velká změna oproti naší škole nastala v době velké přestávky, kde se po druhé hodině celá škola přesouvá do školní kaple. V 11:30 přišel čas na oběd, což bylo také milé překvapení, protože normálně jsme zvyklí obědvat až okolo 14:00. K obědu byli na výběr buď penne s rajčatovou omáčkou anebo lahodné pečené maso. Jako dezert nabízí školní jídelna Brecku citronové, višňové nebo jahodové sorbety. Po obědě jsme se přesunuli zpět ke třídám a ti, co chtěli, měli možnost navštívit další hodiny. V 15:00 skončila škola a nastal čas volnočasových aktivit nabízených školou. Téměř všichni naši hostitelé šli ihned na kroužek robotiky. Zbytek posledního večera jsme stravili s nasimi rodinami. Večeře byly výborné👌 (jak doma, tak v restauracích). Spát jsme mohli jít poměrně později, protože druhý den nás čeká jen balení a příprava k odjezdu na letiště, kde je domluvený sraz v 13:00.

_____________________________________________

On our last day in the USA we visited our partner school Breck. We could choose to which classes we wanted to go. For the first class that starts at 8:30 about 11 of us went to the European History lesson, where the teacher asked us to do a presentation about Czechoslovakia in the time period of 1750-1945. Our big group separated for the next classes. Some went to see the math class, others saw physics, chemistry, engineering, movies and music or English. A big change compared to our school came after the second lesson as the whole school moves to the chapel. Lunch came at 11:30, which was a positive surprise as we normally have lunch at our school after 14:00. For lunch we could pick either pasta with tomato sauce or roasted beef slices. The cafeteria also offered lemon, cherry or strawberry ice-cream. After lunch we moved back to classes and those who wanted could go and see more lessons. At 15:00 the school ended and sports and clubs began. Most of our hosts went directly to their robotics club. We spent the rest of our final evening with the families. The dinner was delicious👌 (at home and also in restaurants). We could go to sleep fairly late as the only thing that awaited us the next day was packing and preparing for the journey to the airport, where we agreed to meet at 13:00.

DEN 6 / DAY 6

Náš volný den jsme se rozhodli strávit v Mall of America. Oproti soutěžním dnům jsme si mohli přispat a sraz v tomto veleobchodě byl až v 11:00. Osm studentů okamžitě zakoupilo celodenní vstupenky na atrakce a horské dráhy, které se nacházejí uprostřed celého obchodního centra. Okolo 13:00 jsme se sešli na oběd v Shake Shake, kde si každý dal burger a shake. Po obědě začala intenzivní sekce nakupování, kde každý nakoupil spoustu oblečení, ale také elektroniku, která se cenově oproti Česku liší v řádech tisíců korun. Večer se všichni studenti vrátili do svých rodin, kde zbytek dne strávili zábavnými aktivitami jako například hraní her na konzolích. Snažili jsme se jít spát brzy, abychom měli dost energie, protože následující den si vyzkoušíme, jaké je to být studentem Brecku. 😉

_____________________________________________

We decided to spend our free day in the Mall of America. We could sleep in a little compared to the competition days as we were to meet at shopping centre at 11:00. Eight students immediately bought the all-day tickets to the amusement park, which is located in the middle of the mall. At around 13:00 we met at Shake Shack to have lunch. Everyone ordered burgers and shakes and enjoyed it tremendously. An intense shopping session began after the lunch. Apart from everyone buying loads of clothes, some even bought electronics as they differ in price from the Czech Republic in the order of thousands of crowns. All the students returned to their families for the evening, where they spent the rest of day doing fun activities, for example playing games on video consoles. We tried to go to sleep early because tomorrow first day of school at Breck awaited us. 😉

DEN 5 / DAY 5

Poslední den soutěže začal brzkým srazem v 7:15 před školou Breck. Autobus nás znovu zavezl do Williams arény, kde nám první zápas začínal již v 9:42. S poučením z minulých dvou dnů jsme kompletně přesunuli naší pozornost na obranu. První zápas jsme prohráli, druhý vyhráli, třetí a poslední jsme bohužel také prohráli. Při vybírání aliancí týmů k nejlepším osmi z kvalifikací byl Breck vybrán do aliance 5, což nás velice potěšilo, avšak nám se nepoštěstilo a nikdo si nás nevybral. Celkově bereme celý turnaj jako skvělou zkušenost a snažíme se řídit frází: “Cesta je cíl.” Breck bohužel ve své alianci podlehl vítězné trojici Gators, KnightKrawler a Orange Crush Robotics. Po konci soutěže jsme se přesunuli do domu jednoho z členů týmu Breck, kde byla společná večeře. Zároveň pronesli svou řeč mentoři a kapitáni obou týmů. Celkově to bylo skvělé zakončení celého turnaje a mockrát děkujeme týmu Breck, že se o nás znovu tak hezky postaral.

_____________________________________________

The last day of competition traditionally began at 7:15 in front of the Breck School. The bus took us directly to the Williams Arena, where our first match was supposed to start at 9:42. With the experience from the previous two games of competition we completely transfered our focus towards defense. We lost the first, won the second and unfortunately lost the last match as well. When selecting the alliances for the elimination rounds our partner school Breck got picked for alliance 5, but we unfortunately were not chosen by any team. We still take the whole competition as a wonderful experience and try to learn from our mistakes. Breck unfortunately lost to the winning alliance consisting of Gators, KnightKrawler and Orange Crush Robotics. After the end of the competition we moved to one of the Breck member’s house, where a dinner took place. Many speeches from mentors and captains were entertained, looking back at the competition and the incredible work produced by each of the teams. Overall, the dinner was an awesome way of ending this year’s robotics season for us and we are again grateful that Breck took care of us this year again!

DEN 4 / DAY 4

Čtvrý den byl náš první ostrý soutěžní. Stejně jako včera jsme měli sraz v 7:15 u Brecku a následně jsme vyrazili k Williams aréně. Soutěž začala v 8:15 s “opening ceremony,” v rámci níž jsme měli tu čest zazpívat naši hymnu. Posléze následovaly první kvalifikační zápasy.  První dva zápasy jsme vyhráli, převážně teda díky penaltám našich oponentů a obranné strategii. V jednu chvíli jsme byli dokonce i na sedmém místě. Bohužel, kombinací hloupých chyb a nešťastných náhod se nám následující zápasy moc nepovedly. Povedlo se nám i nechtěně několikrát narazit do stěny a rozbít náš hlavní “hatch” manipulátor. Naštěstí náš PIT mechanický tým pracoval efektivně a rychle a pokaždé se jim povedlo manipulátor uvést to původního stavu. Ke konci dne byla týmová morálka chabá, ale naštěstí nás ještě čekal večerní program…

Společně s týmem Brecku jsme vyrazili na indoor paintball. Užili jsme si spoustu legrace a ve vyhrocených zápasech jsme hráli jako o život. V poslední hře, která byla PORG vs. Breck, se naše řady opět semknuly a bojovali jsme do posledního muže. Po tomto vyčerpávajícím zážitku jsme byli unavení a uchýlili jsme se do rodin a na kutě.

____________________________________________________________________________________________

Our forth day was the real competition. As the day before, we met at Breck at 7:15 before driving to Williams arena. The competition started at 8:15 with the opening ceremony, where we gladly sung our national anthem. After that, the first qualification matches begun. We won the first two matches thanks to penalties from the opposing teams and our defensive strategy. At one point, we ranked 7th out of the 63 teams, however, thanks to a combination of silly mistakes and bad odds, we failed in the other matches. We accidentally crashed the robot in the wall a couple times, which severely damaged our main hatch manipulator. Thankfully, our pit team of mechanics worked effectively and fixed the issue. Towards the end of the day, the moral was at its low point but exciting evening agenda was awaiting….

Together with the Breck team, we set off to indoor paintball arena. We had lots of fun and in some matches we played as if our lives depended on it. In other words, it got dirty at times ;).  The last game was PORG vs Breck where we played till we all ran out of paintballs. After this, we were all extremely tired and went right to bed.

DEN 3 / DAY 3

Dnes jsme měli sraz v 7:45 před Breck School, takže jsme vstávali docela brzy. Naštěstí jsme všichni byli nadšení ze začátku soutěže a dorazili jsme k Williams aréně v Minnesotské univerzitě vcelku. Po otevření arény jsme šli do našeho pitu, kde nás čekalo ještě hodně práce. Museli jsme nadat bumpery ze včerejšího večera a následně jsme zkoušeli vision senzory pro automatické funkce robota. Před prvním zkušebním zápasem jsme měli oběd; na výběr bylo z různých druhů pizzy nebo boxů se sendviči a sušenkami.

První zápas odhalil mnoho nedostatků našeho robota. Věci, které fungovaly v Praze, náhle nefungovaly. Náš tým programátorů a mechaniků se na tyto problémy odvážně vrhl a prozatím jsme řídili robota manuálně bez automatických funkcí. Po konci soutěže jsme se znovu rozjeli do rodin a vyčerpáním padli.

____________________________________________________________________________________________

Today we met at 7:45 in front of Breck, so we got up fairly early. Fortunately, we were all excited by the competition and arrived at the Williams arena completely thrilled. After the arena opened, we directly went to our pit, where a lot of work needed to be done. We had to put the bumpers on, try the vision sensors for automatic functions of our robot. We had lunch before our first practice match: pre-ordered lunches consisting of various meals such as pizza or sandwiches. Our first practice match revealed the biggest issues of our robot. Functions that worked in Prague suddenly did not function. Our team of mechanics and programmers bravely jumped into fixing these problems and until they were fixed, we drove and manipulated everything manually. After the end of the competition we returned home and due to exhaustion fell to sleep.

DEN 2 / DAY 2

Náš poslední přípravný den jsme započali vydatnou snídaní v rodinách. Znovu jsme okusili tradiční americké snídaňové pokrmy jako bagels, skořicové rolky, slanina, lívance nebo vafle s javorovým sirupem vyrobeným v peci, kterou pomohli postavit naši spoluhráči před dvěma dny ☺. Následně jsme se vypravili na Breck School, kde pokračovala naše včerejší příprava. Robot už byl naštěstí vcelku, ale pořád jsme měli před sebou kupu práce. Programátoři testovali a ladili kód, skauti pokračovali ve své včerejší práce a sledovali záznamy utkání a zbytek týmu se vrhl na bumpery – nárazníky na robotovi, které ho chrání před nárazy ostatních robotů, které stále nebyly dokončené. Většinu věcí jsme dodělali už před obědem, ale práce s bumpery se nám značně zkomplikovala a museli jsme je dodělávat až do uzavření školy. Naštěstí jsme je i s pomocí mentora Breck School, pana Lampe, úspěšně dokončili. Zhruba v poledne nám Breck School znovu poskytla oběd. Ten byl znovu velmi vydatný a chutný. Měli jsme pizzu, salát, hrozny a nachos. Všichni tento přísun energie ocenili a po obědě se vrhli do práce s nadšením. Odpoledne jsme především kompletovali bumpery a také jsme se připravovali na load in. Load in je proces, kdy se robot doveze do arény a každý tým si připraví svůj pit (malý prostor, kde může pracovat na svém robotovi). Na load in nás bylo celkově pět a zbytek se už vrátil ke svým rodinám, kde měl každý nabitý program. Někteří se dokonce proletěli letadlem, který vlastnil jeden z rodičů člena robotického týmu Breck. Další okusili mexický fast-food Chipotle nebo dělali domácí pizzu. Museli jsme však jít brzy spát, abychom byli připraveni na zítřek, kdy začíná soutěž.

____________________________________________________________________________________________

Our last day of preparations started with a very large breakfast. Again, we tried some typical American breakfast meals such as bagels, cinnamon rolls, bacon, pancakes or waffles with maple syrup made in a furnace that was built with the help of some of our team members. We then moved to Breck again where our preparations from the last day continued. Although, the robot was in one piece we had a lot of work ahead of us. Programmers checked the code, scouts continued in their work from the previous day and the rest of the team focused on making bumpers. We finished the majority of the things before lunch apart from bumpers which we had to make until the school completely closed down. Thanks to the expertise of Breck mentor Mr Lampe, we successfully finished them at the end of the day. At noon Breck School again surprised us with a delicious lunch. We had pizza, nachos, salad, grapes and apple pie. Everyone appreciated the energy income and with satisfaction went back to work. In the evening we worked on the bumpers and prepared for the load in. Five members attended the load in, the rest returned to their families for another set of fascinating activities. Some flew in a plane owned by one of the parents. Others tasted Mexican fast-food Chipotle or made homemade pizza. Despite these fun activities, we had to go to sleep early in order to be fresh for the competition that was to start the next day.

DEN 1 / DAY 1

Kvůli jet lagu se většina z nás vzbudila velmi brzy ráno. Po snídani s rodinami jsme vyrazili do školy Breck School, kde jsme měli sraz v 10:00 ráno. Setkali jsme se s našimi kolegy z Brecku a následně jsme se rozdělili do jednotlivých podskupin: PR, programování, scouting a mechanika. Každá skupina měla nabitý To Do list skládající se z několika úkolů. Programátoři museli projít celý kód a hledat v něm chyby/bugy, skauti museli sestavit celý seznam součástek (bill of materials) a zároveň sledovat záznamy z letošních zápasů a připravovat game plan, mechanici museli zabalit všechny potřebné věci na soutěž a vše dokončit a PR tým měl na starosti dokumentaci a sdílení na sociálních sítích (včetně tohoto reportu). Strávený čas ve škole nám značně zpříjemnil oběd, který pro nás připravil Breck. Měli jsme sendviče, nachos, Orea a samozřejmě i ovoce a zeleninu :). Ve škole jsme byli od 10:00-17:00 a poté jsme se zpět rozjeli do rodin, kde nás čekal večerní program. Někteří jeli ve větší skupině na burger, kde si čtyři stateční dali takzvaný sextuple, burger skládající se z šesti kusů masa a sýru (takový triple Big Mac). Všem se podařilo tento kolos spořádat. Jiným se poštěstilo navštívit utkání NBA; bohužel místní Minnesota Timberwolves podlehli týmu Los Angeles Clippers 122-111 a přítomní odcházeli domů zklamaní z výsledku. V rodinách jsme byli z dnešního dne notně unaveni a tak jsme zalehli ke spánku.

____________________________________________________________________________________________

Due to jet lag the majority of us wake very early in the morning. After breakfast with our families we directly went to Breck School, where we met at 10:00 a.m. We met with our colleagues from Breck and then divided into various sub-teams: PR, programming, scouting and mechanics. Each team had a very difficult set of things listed on their To-do list. Programmers had to go through the whole code and look for errors/bugs, scouts had to produce a bill of materials and also watch videos from this year’s past competitions, mechanics had to pack and finish all the necessary components for the competition and the PR team had to take photos and let the world know of our progress through social media and websites. The spent time in the school was rather nicely improved by the lunch prepared by Breck. We had sandwiches, nachos, Oreo and of course fruits and vegetables. We were at Breck from 10:00 to 17:00 and then returned back to our families, where we had an evening program. Some went for burgers in a group, where four brave individuals ordered a sextuple (burger consisting of six meats and six pieces of cheese). Everyone successfully consumed this colossal burger. Others were lucky enough to visit an NBA match. Unfortunately, the local Minnesota Timberwolves lost to the team Los Angeles Clippers 122:111. Everyone was quite tired from the day and so we went to sleep fairly early.

DEN 0 / DAY 0

Naše cesta začala brzy. Jak brzy? Ve 4:30 jsme všichni byli na letišti připraveni k odletu. Všichni jsme byli nadšení, ale také nervozní, protože na palubu letadla jsme s sebou brali robota. Naštěstí vše proběhlo hladce a do Amsterdamu jsme přiletěli všichni a v jednom kuse. Na letišti v Amsterdamu jsme měli menší zádrhel, protože nám letecká společnost Delta smazala veškeré rezervace sedadel a rozházela nás po celém letadle. Na štěstí si robot udržel pohodlné místo u pana profesora Haláčka. Při příletu do Minneapolis nám kapitán letu veřejně popřál mnoho zdaru v soutěži a potom nás hned od výstupu z letadla hned čekal Customs and Immigration. Naštěstí jsme všichni prošli bez problému i s robotem 😉. Venku na nás už čekaly rodiny a zbytek dne jsme strávili seznamováním, u jídla a v jednom případě stavěním pece na javorový sirup.🤩

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑